Contact

ALL INDIA CHESS FEDERATION

Administrative Office

Room No.70, Jawaharlal Nehru Stadium

Chennai – 600 003

Tel: 91-44-6514 4966 Fax: 91-44-2538 2121

Email: [email protected]

President Hon.Secretary Treasurer
 prv  bharat-singh kishore-bandekar
Shri.P.R.Venketrama Raja Shri.Bharat Singh Chauhan Shri.Kishor M Bandekar

 

Vice Presidents:
Mr.D.V.Sundar Tamilnadu
Mr.Bhakthavatchalam Pondicherry
Mr.A.Narasimha Reddy Telangana
Mr.Sekhar Chandra Sahu Orrissa
Mr.G.Bhasker Andaman
Mr.Manoj Itkelwar Maharashtra
Joint Secretaries:
Mr.R.Hanumantha Karnataka
Mr.Kapil Saxena Madhya Pradesh
Mr.Atanu Lahiri Bengal
Mr.Th.B.Singh Meghalaya
Mr.Naresh Sharma Haryana
Mr.Bhavesh Patel Gujarat