New Office bearers of Madhya Pradesh State Level Chess Association

Standing _left to right Amit Soni EM,Sadanand Tilluoo EM,Piyush Jamidar JS,Yashpal Arora JS,Niklesh  Jain Tresurar,Kapil Saxena Hon.Sec,Rajkumar  Vera EM,Gurmee Singh EM,Manish Joshi JS, Brajesh  Jad

Siting left _ to right _ rajendra singh sisodiya EM,Sunil Kot hari, VP,Rajesh Bahadur VP, Anil Shrivastav Advocate n E O,Sunil Bansal,President, U S Naidu,VP, Yash want Bhandari VP, Suresh Chand Agrwal VP