FIDE Arbiter Seminar at New Delhi

FIDE Arbiter Seminar at New Delhi – from 10th  to 12th January, 2017

The FIDE was awarding FIDE arbiters title for arbiters who had the requisite number of norms. But, as per the new regulations of FIDE, it is mandatory for all FIDE Arbiter title seekers to attend the Arbiters Seminar conducted by the FIDE and to pass the exam.  We have received registration from the following person to attend the above seminar.

S.No. Name FIDE Id State
1 Swaminathan A 25068628 Tamilnadu
2 Murugasundaram K 25712063 Karnataka
3 Vikas Sahu 5061997 Rajasthan
4 Nitin Kelkar 25667203 Maharashtra
5 Narapurm V R Sreehari 25627848 Madhya Pradesh
6 Krishnan R Tamilnadu
7 Jayasree Sankaranarayanan 45026840 Kerala
8 Rathi Pavan 46645711 Maharashtra
9 Shanmugam C 35034723 Tamilnadu
10 Mohit Ladhe 25056743 Maharashtra
11 Nikhil Y Joshi 35066676 Maharashtra
12 Gourav Kumar Ray 25708651 Maharashtra
13 Sourav Thakur 35015494 Punjab
14 Amit Sharma 5020522 Punjab
15 Prathmesh Dharmadhikari 25646761 Maharashtra
16 Ajinkya Pingale 5027535 Maharashtra
17 Kumtakar Deepak 5029678 Maharashtra
18 Aranganathan C 25708430 Tamilnadu
19 Sri Renganachiar R 25036173 Tamilnadu
20 Thik Siddhesh Vijay 25019678 Maharashtra
21 Thik Swapnil Vijay 45075980 Maharashtra
22 Karthik Shetty 25008706 Karnataka
23 Raghvendra Kumar Shukla 35085778 Uttar Pradesh
24 Hemant Sharma 5013941 Uttar Pradesh
25 Amit Kumar Biswas 25656686 West Bengal
26 Gurumurthy B Karnataka
27 Basavaraja M Karnataka
28 Rafiq S Md Karnataka
29 Abhijit Hatkar 5041023 Maharashtra
30 Akshay Sawant 5011078 Maharashtra
31 Valliammai Saravanan 25017152 Tamilnadu
32 Manikandan C 35094203 Tamilnadu
33 Ganesh Chockalingam Pillai 35094424 Tamilnadu
34 Menaka Devi R 25631063 Tamilnadu
35 Sulthana APM Tamilnadu
36 Stella Sharmila P 25088327 Tamilnadu
37 Aravind D M Tamilnadu
38 Devendran S 25631144 Tamilnadu
39 Pandidurai P 25082299 Tamilnadu
40 Pandiyan R 5040221 Tamilnadu
41 Anil N J 35044206 Karnataka
42 Adv. Praveen Kumar Kothari Rajasthan
43 Biswajit Bharadwaj Assam
44 Piyush Sharma 25025490 Haryana
45 Deepak Kumar Jharkhand
46 Prabhat Ranjan Kumar 5047692 Jharkhand
47 Sanjay Kavlekar 5045541 Goa
48 Swapnil Hoble 5020174 Goa
49 Avinash Malvankar 5026776 Goa
50 Gautam Tari 5066921 Goa
51 Prasad K S 25675931 Telangana
52 Navya Krishna Gentala 25652818 Telangana
53 Keshav Prabhakar Argade Maharashtra
54 Hemalatha M 25631136 Tamilnadu
55 Alagammai R Tamilnadu

Click here for FIDE Arbiter Seminar details